NÔNG NGHIỆP SẠCH SỐ 81 – CÂY QUẤT CẢNH

NÔNG NGHIỆP SẠCH SỐ 81 – CÂY QUẤT CẢNH


Nằm ven sông Hồng, làng Tứ Liên từ lâu đã có nghề trồng quất nổi tiếng với sản lương trên 40.000 cây mỗi năm. Mỗi năm, mỗi khi lớp phù sa mới về, người trồng lại đắp lại một lượt phù sa mới để những gốc quất lại sinh trưởng.


@Nhienhuy1989